Katterevyn

Katterevyn är ett årligt gymnasiespex som sätts upp av elever på Katedralskolan i Lund. Det har anor sedan 1940-talet då vi hade Max von Sydow som elev här på skolan, han med flera elever startade tillsammans en teaterelevförening. Sedan dess har hela 35 spex framförts. Från dessa har flera av skådespelarna blivit rikskända, till exempel har vi Anna-Lena Brundin, Björn Kjellman, Kattis Ahlström, Christer Nerfont, Ola Svensson och Johan Wester.

Idag är vi runt 160 elever i föreningen som engagerar sig i elevföreningen Katterevyn, det är en fristående förening som helt och hållet drivs av elever på Katedralskolan. Varje år är det fritt för vem som helst på skolan att söka till någon av revyns 11 grupper, allt arbete leds av en revygeneral tillsammans med ledare för de olika grupperna.

Som inspiration till handlingen för varje ny revy utses ofta historiska händelser och profiler. Manuset skrivs av 5 elever ur skådisgruppen, författandet sker också i samarbete med revyns bandgrupp som spelar musiken under föreställningen och även dansgruppen som uppträder under flera av scenerna. Förutom ett spex produceras också en film som visas precis innan teaterföreställningen för att dra igång publiken, filmen har en fristående handling från spexets. En förutsättning för den kvalitet som Katterevyn präglas av är de grupper som arbetar med rekvisita, kostymer, smink, grafik, PR, årsboken, ekonomin och fest.

För Katterevyns medlemmar innebär dess verksamhet att de under ett läsår aktivt får arbeta tillsammans, skapa nya kontakter och utvecklas. Naturligtvis ligger dock fokus på att ha så roligt som möjligt och att sedan sprida denna glädje vidare under de fyra föreställningar som avslutar ett revyår och sätter avstamp för nästa.